Světový fond pro ochranu přírody dostává bývalé pytláky k ochraně a záchraně velkých koček, které kdysi lovili

Všechny Novinky

Populace sněžných leopardů již nejsou ohroženým druhem - a je to částečně díky pytlákům, kteří je kdysi lovili.

Spíše než se snažit odradit ruské lovce od pytláctví nepolapitelných velkých koček, rozhodl se Světový fond pro divokou přírodu využít jejich jedinečných sledovacích schopností a získat je jako výzkumné pracovníky, aby pomohli sledovat populace a pohyby sněžných leopardů.


PŘÍBUZNÝ: Podívejte se na drsné záběry prvního afrického týmu proti pytláctví v akci

Od spuštění programu v roce 2015 se populace leopardů sněhových v Rusku stabilizovala a dokonce vylepšeno v určitých regionech.

Tento trend také pravděpodobně přispívá k reklasifikaci sněžného leoparda z „ohroženého“ „zranitelný“ v roce 2017.

WWF nyní plánuje zavést podobné iniciativy v sousedních zemích Kyrgyzstánu a Tádžikistánu jako prostředek k zajištění ochrany druhů.


(HODINKYúchvatné video BBC níže) -Fotografie od WWF / WWF Mongolsko

Zachovejte pozitivitu sdílením dobré zprávy se svými přáteli na sociálních médiích ...