Nový krevní test dokáže detekovat desítky různých druhů rakoviny s přesností 99,4%

Všechny Novinky

Nová řada testů nyní ukazuje, že tento vzrušující krevní test dokáže s neuvěřitelně vysokou mírou přesnosti vyšetřit četné typy rakoviny.

Test vyvinutý společností GRAIL, Inc. využívá technologii sekvenování nové generace k testování DNA na drobné chemické značky (methylace), které ovlivňují, zda jsou geny aktivní nebo neaktivní.


Když vědci z Dana-Farber Cancer Institute aplikovali test na téměř 3 600 vzorků krve - některé od pacientů s rakovinou, některé od lidí, kterým nebyla diagnostikována rakovina v době odběru krve - test úspěšně zachytil signál rakoviny ze vzorků pacientů s rakovinou a správně identifikoval tkáň, odkud rakovina začala (tkáň původu).

Specifičnost testu - jeho schopnost vrátit pozitivní výsledek pouze v případě, že rakovina skutečně existuje - byla vysoká, stejně jako jeho schopnost přesně určit původ orgánu nebo tkáně, zjistili vědci.

PŘÍBUZNÝ: Vědci „šokováni“ objevem, že neurony s ALS chorobou vykazují neuvěřitelnou odolnost, pokud dostanou glukózu

Nový test hledá DNA, kterou rakovinné buňky vylučují do krve, když zemřou. Na rozdíl od „kapalných biopsií“, které detekují genetické mutace nebo jiné změny DNA související s rakovinou, se technologie zaměřuje na modifikace DNA známé jako methylové skupiny. Methylové skupiny jsou chemické jednotky, které lze připojit k DNA v procesu zvaném methylace, aby bylo možné řídit, které geny jsou „zapnuté“ a které „vypnuté“. Ukázalo se, že abnormální vzorce methylace jsou v mnoha případech více indikativní pro rakovinu - a typ rakoviny - než mutace. Nový test se zaměřuje na části genomu, kde se v rakovinných buňkách nacházejí abnormální metylační vzorce.


'Naše předchozí práce naznačila, že testy založené na methylaci překonávají tradiční přístupy sekvenování DNA k detekci více forem rakoviny ve vzorcích krve,' uvedl hlavní autor studie Geoffrey Oxnard z Dana-Farber. 'Výsledky nové studie ukazují, že takové testy jsou proveditelným způsobem screeningu lidí na rakovinu.'

Ve studii vyšetřovatelé analyzovali bezbuněčnou DNA (DNA, která byla kdysi omezena na buňky, ale do krve se dostala po smrti buněk) ve 3 583 vzorcích krve, z toho 1 530 od pacientů s diagnostikovanou rakovinou a 2 053 od lidí bez rakoviny. Vzorky pacientů zahrnovaly více než 20 typů rakoviny, včetně rakoviny prsu s negativním hormonálním receptorem, kolorektálního karcinomu, jícnu, žlučníku, žaludku, hlavy a krku, plic, lymfoidní leukémie, mnohočetného myelomu, rakoviny vaječníků a pankreatu.


VÍCE: Poté, co bylo 68% pacientů vyléčeno z PTSD na klinikách fáze 2, může brzy nabídnout terapii MDMA

Celková specificita byla 99,4%, což znamená, že pouze 0,6% výsledků nesprávně indikovalo přítomnost rakoviny.

Kromě toho byla citlivost testu pro detekci předem specifikovaných rakovin vysoké úmrtnosti (procento vzorků krve od těchto pacientů, kteří měli pozitivní test na rakovinu) 76%. V rámci této skupiny byla senzitivita u pacientů s rakovinou I. stupně 32%; 76% u pacientů ve fázi II; 85% pro fázi III; a 93% pro fázi IV. Citlivost u všech typů rakoviny byla 55% s podobným zvýšením detekce podle stádia. U 97% vzorků, které vrátily výsledek tkáně původu, test správně identifikoval orgán nebo tkáň původu v 89% případů.

PŘEKONTROLOVAT: Po letech výzkumu mohla být cambridgeská vědečka na pokraji vyléčení roztroušené sklerózy


Detekce dokonce i skromného procenta běžných typů rakoviny by se mohla promítnout do mnoha pacientů, kteří by byli schopni dostávat účinnější léčbu, pokud by byl test široce používán, poznamenal Oxnard.

Vyšetřovatelé společnosti Dana-Farber představili výsledky multicentrického pokusu během zasedání kongresu Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO) 2019 začátkem tohoto týdne.

Přetištěno z Dana-Farber Cancer Institute

Vyléčte své přátele negativitou sdílením dobré zprávy na sociálních médiích- Reprezentativní fotografie vedoucího letce Julianne Showalter / amerického letectva