Indický nejvyšší soud zakotvuje právo na soukromí, aby vláda nemohla zneužít shromážděná data

Všechny Novinky

Nejvyšší soud Indie právě rozhodl, že soukromí je základní právo, které je chráněno ústavou.


Jednomyslný verdikt vychází z kritiky Aadhaar Zákon o cíleném poskytování finančních a jiných dotací, výhod a služeb z roku 2016. Předkladatelé petice údajně vystupovali proti tomuto zákonu ve světle toho, jak mohou vládní agentury zneužít osobní údaje občana.

V průběhu šesti dnů navrhovatelé podle Maratona prosazovali maratonské argumenty ve prospěch a proti právu na soukromí ekonomické časy .

PŘEKONTROLOVAT: Indie zdvojnásobila placenou mateřskou dovolenou, čímž se stala 3. nejlepší na světě

Rozhodnutí Nejvyššího soudu však říká, že právo na soukromí je rozšířením článku 21, který stanoví, že všichni indičtí občané mají právo na život.


Téma soukromí bylo v minulosti dvakrát odmítnuto Nejvyšším soudem. Nyní, kvůli jeho korelaci s nedávno přijatým Aaharovým zákonem, soudci tvrdí, že vynucování zákona bude muset být testováno případ od případu, aby byla zajištěna ústavní účinnost.

Klikněte a sdílejte novinky se svými přáteli (Foto Andy Sternberg, CC)