Poslední den událostí OSN vyvolává podporu 11 smluv

Všechny Novinky

earthheart.jpgNa pozadí letošního 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv prosadilo minulý týden shromáždění OSN všeobecnou účast na smlouvách a mezinárodních paktech. V poslední den akce šest členských států podniklo devět smluvních akcí podepsáním nebo ratifikací samostatných úmluv, dohod, smluv a opčních protokolů.

  1. Po ugandském náskoku ze včerejška Rakousko ratifikovalo takéÚmluva o právech osob se zdravotním postiženíma jeho opční protokol.
  2. Chilská prezidentka Michelle Bacheletová osobně ratifikovala druhý opční protokol kPakt o občanských a politických právech, jehož cílem je eliminovat trest smrti.
  3. Akce se podobně zúčastnil i prezident Východního Timoru José Ramos-Horta, který podepsalSmlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek.
  4. Bahamy aktivně podpořily čtyři smlouvy, které ratifikovalyÚmluva proti nadnárodnímu organizovanému zločinua tři další protokoly týkající se obchodování s lidmi a nedovolené výroby a obchodování se střelnými zbraněmi.
  5. Malý ostrovní národ Kiribati následoval příklad Burundi a ratifikovalÚmluva o potlačování činů jaderného terorismu.

Celkem 30 států přijalo během letošní smlouvy o akci 57 akcí, desáté v řadě, které se konalo na okraj všeobecné debaty Valného shromáždění v sídle OSN.


Jelikož si rok 2008 připomíná 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, letošní akce, která začala 23. září, byla zaměřena na téma „Univerzální účast a implementace - Důstojnost a spravedlnost pro nás všechny.“

(Obrázek s laskavým svolením Sun Star)